Dizbioza u intestinalnom sistemu utiče na povećanu sklonost za bakterijske infekcije pluća

E-dokument za stručnu javnost

Dokument je u vlasništvu kompanije Save Health doo. Zabranjeno je svako umnožavanje, kopiranje ili korišćenje delova sadržaja. Svako kršenje autorskih prava biće kažnjeno po Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Intestinalna mikrobiota

E-dokument za stručnu javnost

Dokument je u vlasništvu kompanije Save Health doo. Zabranjeno je svako umnožavanje, kopiranje ili korišćenje delova sadržaja. Svako kršenje autorskih prava biće kažnjeno po Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Nutritivni menadžment

E-dokument za stručnu javnost

Dokument je u vlasništvu kompanije Save Health doo. Zabranjeno je svako umnožavanje, kopiranje ili korišćenje delova sadržaja. Svako kršenje autorskih prava biće kažnjeno po Zakonu o autorskim i srodnim pravima.