menadžment pacijenata sa inflamatornim bolestima creva

Prof. dr Dino Tarabar

Epizoda 1

Koja je optimalna strategija lečenja obzirom na efikasnost, sigurnost i isplativost u terapiji inflamatornih bolesti creva?

epizoda 2

Da li su kombinacije imunomodulatora i biološke terapije bezbedne i koje kombinacije bi bile najefikasnije u menadžmentu inflamatornih bolesti creva?

Epizoda 3

Koje su optimalne kombinacije procedura i markera za praćenje aktivnosti i toka bolesti kao i odgovora na lečenje?

epizoda 4

Kako se najefikasnije može upravljati sa bolom kod ljudi sa inflamatornim bolestima creva?

Epizoda 5

Koja je optimalna strategija lečenja perianalne Kronove bolesti i koji pojedinačni faktori ovo određuju?

epizoda 6

Da li rana ili kasnija operacija terminalne ilealne Kronove bolesti ima kao rezultat bolji ishod?

Epizoda 7

Kako treba odabrati pacijente za postoperativnu terapiju održavanja nakon resekcije tankog creva kod Kronove bolesti?

epizoda 8

Ako pacijent ima „pauč“ kakav to ima uticaj na plodnost i seksualnu funkciju? Ali prvo bih Vas zamolila da nam objasnite šta to znači da pacijent ima „pauč“?

Epizoda 9

Koji su dokazi da stres ima ulogu u pogoršanju bolesti i kako se to može kontrolisati?

epizoda 10

Koji je najbolji tretman za kontrolu dijareje ili inkontinencije kod pacijenata sa IBD-om? Da li je primena loperamida sigurno i efikasno rešenje u lečenju dijareje kod inflamatornih bolesti creva?

Epizoda 11

Kakvu ulogu ima dijeta u upravljanju blago aktivnom ili neaktivnom formom ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti?

epizoda 12

Da li mikrobiota creva ima uticaj na nastanak i tok inflamatornih bolesti creva?

Epizoda 13

Kakva su Vaša iskustva kao eksperta za inflamatorne bolesti creva sa primenom probiotika kod Vaših pacijenata?

epizoda 14

Koji protokol za primenu probiotika po Vašem iskustvu ima bolji ishod u kvalitetu života pacijenata sa inflamatornim bolestima creva?